جهادی

همایش شکوه هجرت سال 1392

همایش شکوه هجرت سال 1392

در دانشگاه آزاد اسلامی آیت ا… آملی برگزار شد به گزارش خبرنگار قرارگاه جهادی علمدار از آمل روز گذشته همایش بزرگ شکوه هجرت با حضور جاهدگران استان مازندران و همه دستتندرکاران عرصه جهادی در دانشگاه آزاد آیت آملی شهرستان آمل…
Read more